Ενδιάμεσα του χωριού και της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται η εκκλησία των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας που είναι κτίσμα του 16ου αιώνα. Στην εκκλησία υπάρχουν κατάλοιπα τοιχογραφιών.

Πηγή:

Το κείμενο ετοιμάστηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Τερσεφάνου