ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Την κοινότητα της Τερσεφάνου υπηρέτησαν αρκετοί άνθρωποι από διάφορες θέσεις. Σε αυτή τη σελίδα μπορούμε να δούμε μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρέτησαν την κοινότητα από τη θέση τους στο κοινοτικό συμβούλιο του χωριού.

Την περίοδο μέχρι το 1967 πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν ο Μηνάς Συλβέστρος.

 

Περίοδος 1967 - 1979

Πρόεδρος: Γεώργιος Χρίστου

Περίοδος 1979 - 1982

Πρόεδρος: Μίκης Αντωνίου


Περίοδος 1982 - 1994

Πρόεδρος: Λοϊζος Φώκου

Αν. Πρόεδρος: Τάκης Μιχαήλ Παναγή

Μέλη: Δημήτρης Στυλιανού, Κυριάκος Δεσπότης, Βάσος Μιχαήλ.


Περίοδος 1994 - 2001
Πρόεδρος: Τάκης Παναγή

Αν. Πρόεδρος: Κυριάκος Δεσπότης

Μέλη: Βάσος Μιχαήλ, Νίκος Χ΄΄Κωσταντής, Αδάμος Μαυρή

 

Περίοδος 2001 - 2006

Πρόεδρος: Τάκης Παναγή

Αν. Πρόεδρος: Αδάμος Μαυρή

Μέλη: Νίκος Μολέσκης, Κωστάκης Νικολάου, Μιχαλάκης Νέστωρος, Νίκος Χ΄΄Κωσταντή, Μιχαλάκης Νικολάου.


Περίοδος 2006 - 2011

Πρόεδρος: Τάκης Παναγή

Αν. Πρόεδρος: Μαρίνα Δημητρίου Ίσσα

Μέλη: Νίκος Μολέσκη, Μηνάς Γεωργίου, Καλλής Χαραλάμπους, Πωλίνα Ιωάννου Σιακού, Μιχαλάκης Νικολάου, Παναγιώτης Χ΄΄Παναγιώτου, Θεόδουλος Παναγιώτου.

Περίοδος 20
11 - 2012

Πρόεδρος: Καλλής Παπαντωνίου

Αν. Πρόεδρος: Νέστορας Μιχαήλ

Μέλη: Γεώργιος Μ. Γεωργίου , Γιακουμής Γιακουμή, Νικόλαος Ζαχαρίου, Φίλιππος Καλλή , Μιχάλης  Μιχαήλ, Νίκος Μολέσκη, Θεόδουλος Παναγιώτου.

 

Πηγή:

Το κείμενο ετοιμάστηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Τερσεφάνου