Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας είναι κτίσμα του 16ου αιώνα. Η αρχική εκκλησία ήταν μικρή, κτισμένη από τα ερείπια μάλλον βυζαντινής εκκλησίας. Τον 17ον αιώνα η εκκλησία επεκτάθηκε προς τα δυτικά. Το 1856 έγινε προς τα δυτικά νέα επέκταση. Μέσα στην εκκλησία υπάρχουν κατάλοιπα τοιχογραφιών. Στον περίβολο της εκκλησίας υπάρχουν κιονόκρανα και κολόνες από παλαιότερα μεσαιωνικά οικοδομήματα.  

Η Αγία Τράπεζα στηρίζεται σε παλαιοχριστιανικό κιονόκρανο.

Επίσης υπάρχει επιτύμβια πλάκα με επιγραφή που αναφέρεται σε μέλος της οικογένειας Ποδοκάταρο καθώς επίσης και ένα ανώφλι με οικόσημο.

Πηγή:

Το κείμενο ετοιμάστηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Τερσεφάνου