Πρωταρχικός στόχος της Κοινότητας είναι η καθαριότητα με την οποία ασχολούνται τρεις εργατοτεχνίτες σε καθημερινή βάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Κοινότητα να θεωρείται αλλά και να βραβεύεται ως μια από τις πιο καθαρές Κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας.