20/05/2014
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 

           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τερσεφάνου ανακοινώνει ότι η φορολογία Καθαριότητας του έτους 2014, θα αποσταλεί σε δύο τιμολογήσεις και θα αφορά τις περιόδους 01/01/2014-30/06/2014 και 01/07/2014-31/12/2014.
 
Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται ο φορολογούμενος, να προβεί στην πληρωμή της ετήσιας φορολογίας Καθαριότητας του σε δύο δόσεις και όχι όλοκληρου του ποσού πριν το τέλος του έτους.
 
Εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Τερσεφάνου