11/08/2020
Ανακοίνωση Κοινοτικού Συμβουλίου

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την υπογραφή της συμφωνίας (10/08/2020) με το μελετητικό γραφείο Δ. Μιχαήλ & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. που κέρδισε το διαγωνισμό για «ΜΕΛΕΤΗ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ».
Το αναπτυξιακό έργο στοχεύει να λειτουργήσει ως ένα συνεκτικό στοιχείο, το οποίο θα ενισχύσει την ταυτότητα και θα προβάλει θετικά την εικόνα της κοινότητας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι στο €1.300,00 (έναν εκατομμύριο τρακόσες χιλιάδες ευρώ). Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί σε οκτώ (8) μήνες και ευελπιστούμε άμεσα να ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά έργα.