Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τερσεφάνου της Επαρχίας Λάρνακας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο: Νέστορας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
   
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μ. Γεωργίου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
 
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ζαχαρίου
   
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Μαυρή
   
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Μιχαήλ
   
Ονοματεπώνυμο: Λουΐζα Νικολάου
   
Ονοματεπώνυμο: Πανίκος Παναγή
   
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Παναγιώτου
   
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου
 
Το γραφειακό προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Κλείτος Γενάρη
Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Νάτσικα
Τηλέφωνο: 24425543
   
Το εργατικό προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Γιασουμή
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Σιλβέστρου
Ονοματεπώνυμο: Νικόλας Νικολάου
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Νικολάου